BEMUTATKOZÁS

 

Az autista tagozat 1998 szeptemberében indult egy óvodai és egy iskolai csoporttal, akkor még a IX. ker. Balázs Béla utcában. Majd 1999. májusában új, nagyobb épületet kapott a jelenlegi helyén a Thaly Kálmán utcában.

Jelenlegi épületünkben a termek tágasabbak, minden csoportnak saját tanterme van, amelyeket speciálisan autizmussal élő gyermekek számára alakítottunk ki. A tantermi tér strukturáltságát kimondottan az itt tanuló gyermekek speciális igényei indokolják. A termek két részre vannak osztva, ahol elkülönül egymástól a játék és a munkatevékenység helye.

Az új épület lehetővé tette a gyermekek létszámának növelését. Jelenleg 3 iskolai és 2 óvodai csoporttal működünk. A gyermekek fejlesztését 10 pedagógus és 5 asszisztens végzi. A tagozaton logopédus is foglalkozik a gyermekekkel.

Az iskolában túlnyomórészt fiatal pedagógusok dolgoznak, akik hivatásuknak érzik az autista gyermekekkel való törődést.

A tagozatnak külön, jól felszerelt tornaterme van, ahol a gyermekek tornáznak, illetve az óvodai csoportba járó gyerekek mozgásterapeuta segítségével a Tervezett Szenzomotoros Tréninget / TSMT / végzik.

Az időbeli strukturálást napirend szabályozza, mely előre mutatja a következő tevékenységeket, eseményeket, így a gyerekek időben jobban tájékozódnak, látják egy-egy tevékenység időtartamát. A napirend a gyermekek képességétől függően lehet tárgyas, képes, szóképes.

Minden gyermek részt vesz a tanórákon kívül valamilyen szervezett terápiában, külön foglalkozáson. A jelenleg elérhető terpáiák: TSMT, logopédia, úszás, gyógylovaglás, zeneterápia. A terápiás foglalkozások mindegyike azt szolgálja, hogy az autizmussal élő gyermekek  képességeiknek maximumát hozhassák felszínre, növeljék az fejlesztő, hasznos tevékenységek időtartamát és lehetőségét, ugyanakkor csökkentsék az repetitív, sztereotip megnyilvánulások mennyiségét.

Az egyéni foglalkozások feladatai személyre szabottak.
A gyermekek tanítási  napjai különböznek egy átlagos iskolai csoportétól, osztályétól. A nap a pedagógus által irányítottan, napirend használatával zajlik. A pedagógusok és a gyermekek közötti kapcsolat harmonikus, kiegyensúlyozott. A foglalkozások, és az egész napos tevékenység során megfigyelhető a differenciáltság és a következetesség.

 

A tagozatra kerülés feltétele a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye. Tanulóinkat óvodai csoportunkban és összevont iskolai osztályokban 1-8. évfolyamon oktatjuk, neveljük. Iskolás tanulóink a tanulásban akadályozott tanulók, illetve az értelmileg akadályozott tanulók számára írt tanterv szerint végzik tanulmányaikat.

Az intézmény többféle lehetőséget biztosit a gyermekek számára, hogy találkozhassanak hasonló életkorú gyermekekkel (kézműves-foglalkozás, tömegsport, úszás).

A tagozaton a sérülésekből adódó speciális igények szükségessé teszik, hogy a gyermekek fejlesztése egyéni képességek szerint történjen. Minden gyermek számára egyénileg kidolgozott fejlesztési tervet készítünk, ennek segítségével folyik az egész éves fejlesztő munka. A fejlesztési tervekben nemcsak a tantárgyi ismeretekre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a szociális készségek, önkiszolgálás, praktikus készségek javítására, kialakítására is.

Az intézmény pedagógusai szülői értekezletek és fogadóórák keretében tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlődéséről. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szülő megtanulhassa, elsajátíthassa az intézményben alkalmazott módszereket, melyek segítenek abban, hogy az otthoni  hétköznapok rendezettebbek legyenek.

Mind az óvodában, mind az iskolában a gyerekek egy napja időben és térben strukturáltan zajlik.