Az autizmus fogalma

Az autizmussal élő gyermek problémájának lényege a szociális-kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének zavara, amely a személyiség fejlődésének egészét áthatja (pervazív), és általában akadályozott állapothoz vezet.

Az autizmussal élő gyermekek csoportjába soroljuk mindazokat az autisztikus állapotban lévő, vagy korszerű kifejezéssel az autisztikus spektrumzavarba (autism spectrum disorder, ASD) tartozó gyermekeket, (gyermekkori autizmus, atípusos autizmus vagy Asperger-szindróma.) akikről közös szükségleteik alapján, az ellátás szempontjából, így pedagógiai szempontból is egységesen kell gondolkoznunk, mert általános értelmi képességeiktől függetlenül azonos jellegű, speciális szükségleteiket kielégítő, sajátos nevelési megközelítésre van szükségük.

 

 

 Speciális nehézségek az autizmussal élő gyermekeknél

¨ a társas kapcsolatokban: pl. társaktól való elkülönülés vagy szokatlan közeledés, egyoldalú interakció;

¨ a kommunikációban (beszéd, gesztus, mimika): pl. a beszéd hiánya, a beszéd szintjéhez képest gyenge beszédhasználat, kommunikáció, vagy a nyelv szó szerinti értelmezése, furcsa tartalma, szokatlan hanghordozása;

¨ az érdeklődés, aktivitás és játék területén: pl. szokatlan, sztereotip, repetitív tevékenységek, hobbik;

¨ a gondolkodásban, a tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban pl.: ragaszkodás az állandósághoz, a megszokotthoz;

¨ a mozgás területén: pl. repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás;

¨ az érzékelés-észlelés területén: pl. csökkent fájdalomérzés.

 

Alkalmazott módszereink

 

 

 

1. Protetikus környezet

Az autizmussal élő gyermekeknek nagy szüksége van az érzelmileg biztonságos, bejósolható és érthető környezetre.

 

A jól érthető, kiszámítható környezet elemei:

1. A tér strukturálása

2. Napirend

3. Tevékenységszervezés

Egyéb vizuális segítségek

 

 

 

 

Alkalmazott terápiák

 

¨ PECS (Picture Exchange Communication System)- Kártyacserés kommunikáció

¨ Gyógypedagógiai célú vagy fejlesztő lovaglás

¨ TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)

¨ Úszásfoglalkozás