A tér strukturálása

 

Az egyes terek funkciójának világosan láthatónak kell lenniük. Szükség lehet az egyes terek térelválasztókkal való elkülönítésére. 

Minden alapvető tevékenység helyét meg kell határoznunk pl. szabadidő, étkezés, öltözés, tanulás stb. Fontos szempont, hogy biztonságos legyen a környezet, és a tevékenységek helyét úgy alakítsuk ki, hogy megelőzzük a várható viselkedésproblémákat. Tanulás, munka helyszíneinek kijelölésénél különösen figyelembe kell venni, hogy sok gyerek koncentrációs zavarokkal is küzd.

A napirend

A napirend a hellyel és idővel kapcsolatos információk érthető közlésére szolgáló vizuális segítő eszköz, a téri és időbeli tájékozódás összekapcsolása. Megmondja a napirend, hogy Mit? Hol? Mikor? Milyen? sorrendben kell tenni.

 

Az egyénre szabott szimbólumrendszer segítségével a gyermek számára átláthatóvá, bejósolhatóvá tesszük a napot. A tevékenységek szimbóluma lehet valós tárgy, kicsinyített tárgy, metszet vagy a tárgy egy része, fotó, színes kép felirattal, fekete-fehér kép felirattal, piktogram felirattal, szókép illetve írott napi terv. A napirend különböző időtartamot ölelhet fel, jelezheti a következő aktivitást, 2-3 egymást követő tevékenységet, az iskolában eltöltött időt, teljes napot, hetet.

Tevékenységszervezés

 

Az autizmussal élő emberek számára a napirend megmutatja, hogy  mit és hol tegyenek.
Ez azonban nem elég. Az önállósághoz tudniuk kellene, hogy milyen sorrend-ben végezzék az adott tevékenységet. A nehézséget a „belső forgatókönyv” hiánya okozza, mely minden önálló cselekvésünk alapja.

 

A munkarend és munkaszervezés megmutatja, hogy mennyi ideig tart a tevékenység, milyen sorrendben és hogyan kell elvégezni, és azt is, hogyan juthat a gyermek a szükséges anyagokhoz, eszközökhöz. A munkarend és a munkaszervezés szimbólumai a napirendével azonos szintűek. A tervezéshez a szimbólumértésen kívül ismernünk kell a gyermek önállóságának szintjét a kiválasztott tevékenységekben.

 

A munkarend néhány változata az asztalnál végezhető feladatok esetében, fokozatosan nehezedő sorrendben:

 

1. A gyermek balról veszi el az előre odakészített feladatot. A kész feladatot a jobb oldalon lévő kosárba teszi. A teljes folyamat látható, munka közben nem kell felállnia a helyéről.

2. A feladatokon jeleket helyezünk el, a jeleket az asztalra készítjük a feladatvégzés sorrendjében. A feladatokhoz ismét úgy jut hozzá a gyermek, hogy nem kell elhagynia a helyét. Már nem látható a teljes folyamat, a kész feladat visszakerül eredeti helyére.

3. Az asztalra csak a feladatok jelét készítjük oda, a gyermek önállóan keresi meg a térben az eszközöket, feladatokat. Ezt a munkarend típust azoknál a gyermekeknél alkalmazhatjuk, akik képesek visszatérni a feladataikhoz és tartósan figyelni, térben önállóan tájékozódni, és nincsenek súlyos viselke-dés-problémáik.

Egyéb vizuális segítségek

 

Az eddig bemutatott vizuális segítségeket elsősorban az önálló, változatos tevékenységek kialakítása érdekében használjuk. Vizuális segítségekre sok más helyzetben is szükség van: például viselkedési szabályok fejben tartására, a választék megjelenítésére, kommunikációs helyzetekben a kölcsönös megértés segítésére.