A fejlesztés játék és öröm

             Iskolánk tanulásban akadályozott gyermekek alapszintű képzését biztosítja. Integráltan értelmileg akadályozott gyermekek oktatását, nevelését is ellátjuk.

           Az olvasás-írás tanításához a Meixner-módszert  használjuk nyújtott tanmenettel, azaz a gyermekeknek 2 év áll rendelkezésükre a teljes magyar ábécé olvasásának és írásának elsajátításához. A módszert Meixner Ildikó dolgozta ki, kifejezetten a diszlexia kialakulásának megelőzésére.

           A gyermekek képességeinek optimális fejlesztése érdekében a tanórák szervezése differenciált formában (a gyerekek eltérő képességeihez igazítva) történik. Ezt segíti szükség esetén alsó tagozatban a gyógypedagógiai asszisztens munkája, illetve szaktantermeink használata (alsó és felső tagozaton).

           Az oktatás napközis rendszerben folyik. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek a délelőtti tanórákon szerzik új ismereteiket. Ebéd és szabadtéri játék után irányított pedagógiai foglalkozás keretében folytatódik az alapképességek fejlesztése játékos formában. Ezt követi a házi feladat elkészítése a napközis pedagógus segítségével.      

           A sokoldalú személyiségfejlesztés jegyében nagy hangsúlyt fektetünk a sporttevékenységekre. Testnevelés órák keretében folyik úszás és jégkorcsolya oktatás, délutáni szervezésben görkorcsolya, foci és asztalitenisz edzés. Testnevelő kollégáink felkészítésével tanulóink rendszeresen indulnak kerületi és regionális sportversenyeken, ahol előkelő helyezéseket érnek el.

           A délutáni tevékenységekbe ágyazódik a logopédiai fejlesztés  és a TSMT (tervezett szenzomotoros tréning), amelyekkel a gyermekek fejlődésének speciális megsegítését célozzuk.

          

 

           Bemutatkozunk