A részfunkció gyengeségek, magatartás vagy tanulási zavarok hátterében sok esetben az idegrendszer korai szerveződésének hiányossága áll, melyet megfelelő mozgásterápia segítségével korrigálni lehet.

           A TSMT /tervezett szenzomotoros tréning/ sok fejlesztő feladattal rendelkező mozgásterápiás lehetőség.

A terápia feladatai segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás beérését. A TSMT terápia feladatsorai javítják a gyermek koncentrációs képességét, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik a gyermekek kommunikációja és anyanyelvi készsége.

A terápia hatása a mozgásbeli ügyesedésen túl, a tanulási képességek/részképesség-gyengeségek, iskolaéretlenség, diszlexia, diszgráfia, számolási nehézségek, beszéddel kapcsolatos problémák, figyelmi és emlékezeti gyengeségek…/ fejlődésében is megnyilvánul.

 

 

           TSMT