Utazó gyógypedagógusokként Budapest IX. kerület (Ferencváros) többségi óvodáiban, általános iskoláiban, középiskoláiban, valamint
2018. szeptemberétől az V. kerület általános iskoláiban látjuk el azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanunók gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztését, akik számára az illetékes szakértői bizottságok ezt előírták.

 

Intézmények

 

Óvodák (IX. kerület):

· Csicsergő Óvoda

· Csudafa Óvoda

· Epres Óvoda

· Kerekerdő Óvoda

· Kicsi Bocs Óvoda

· Liliom Óvoda

· Méhecske Óvoda

· Napfény Óvoda

· Ugrifüles Óvoda

 

 

Általános iskolák (IX. kerület):

· Bakáts Téri Ének- Zenei Általános Iskola

· Kosztolányi Dezső Általános Iskola

· Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

· Molnár Ferenc Általános Iskola

· Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

· Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium

 

 

Középiskolák (IX. kerület):

· Leövey Klára Gimnázium

· Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

· Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium

· Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

 

 

Általános iskolák (V. kerület):

· Hild József Általános Iskola

· Szemere Bertalan Általános Iskola

· Szent István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

· Váci utcai Ének-Zenei Általános Iskola

 

 

 

 

Utazó logopédiai ellátás

 

Logopédiai ellátásunkban azok az integrált SNI-s gyermekek részesülnek, akik rendelkeznek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Tagintézménye vagy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2.Sz. Szakértői Bizottsági Tagintézménye által kiállított érvényes szakértői véleménnyel.

 

A hozzánk kerülő gyermekek állapotfelmérése után a szakértői véleményben tett javaslat, és a meghatározott óraszám figyelembe vételével egyéni fejlesztési tervet készítünk.

 

Munkánk eredményességéhez nagyban hozzájárul az intézmények óvodapedagógusaival, tanáraival, valamint a szülőkkel kialakított kapcsolatrendszer.

 

Tervezett fogadóórák, nyílt órák alkalmával figyelemmel kísérhetik fejlesztő foglalkozásinkat.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk...

 

...az ÓVODÁBAN:

- a beszédindításra, a megkésett és akadályozott beszéd fejlesztésére,

- az alakilag rendezett, nyelvtanilag helyes beszéd kialakítására,

- a beszédértés, -észlelés fejlesztésére,

- valamint a diszlexia prevencióra

 

… az ISKOLÁBAN:

- a tiszta beszéd fejlesztésére

- és a diszlexia reedukációra

 

 

 

 

Komplex gyógypedagógiai ellátás

 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása egyéni és/vagy mikrocsoportos foglalkozás (2-3 fő) keretében zajlik az óvodás kortól egészen a középiskola befejezéséig.

 

Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától, az ellátás komplexitásától függően, valamint a jogszabályi háttér figyelembevételével határozzuk meg az órák számát. Az órarend összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, napirendjét, órarendjét, terhelhetőségét, a fejlesztésben résztvevő szakemberek időbeosztását, az integráló pedagógusok ismereteit, a többségi intézmények helyi adottságait.

 

A jogosultságot meghatározó Szakértői Bizottság szakvéleménye és az általunk végzett folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra, képességfelmérésre építve készítjük el a gyerekek egyéni fejlesztési tervét.  Törekszünk arra, hogy a fejlesztés módszerei, eszközei  a gyermek, tanuló személyiségének, életkori sajátosságainak megfeleljenek, és igyekszünk, hogy a gyermek, tanuló önmagához képest nyújtott fejlődését értékeljük. A foglalkozások az uralkodó tünet mellett a részképesség területek fejlesztésére is irányulnak, de többek között segítséget nyújtunk például az alapvető normák, tanulási technikák elsajátításában, szociális kompetencia fejlesztésében.

 

A gyermekekkel való foglalkozáson túl, feladatunk a  szülőkkel való kapcsolattartás, a többségi intézmények pedagógusaival való együttműködés, valamint az adminisztrációs munka ellátása.

 

 

 

 

Mozgásfejlesztés

 

Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak, akik számára a szakértői bizottság előírja a mozgásfejlesztést, TSMT tornát is biztosítunk. Az ellátás egyéni és csoportos formában, a szakértői véleményben meghatározott óraszám keretein belül történik. 

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) torna jól felépített, egymásra épülő feladatsorokból áll, amelyet sok eszköz használatával végzünk. A fejlesztő torna a nagy-és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázat, a térbeli tájékozódást, a lateralitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák és segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését.
A mozgássorokat mondókák, dalok, ritmusos gyakorlatok kísérik, így a gyermekeknek a kommunikációjuk és az anyanyelvi készségeik is együttesen fejlődnek.

 A csoportos TSMT torna foglalkozások alakításánál figyelembe vesszük azt is, hogy a gyermekek homogén csoportot alkossanak, azaz azok kerüljenek egy csoportba, akik a vizsgálatok során hasonló fejlettségi szintet mutatnak.

 

Bemutatkozunk

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény