Lekerekített téglalap:

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola

és

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

 

 

Lekerekített téglalap: Lekerekített téglalap: Lekerekített téglalap: Lekerekített téglalap: Utazó tanári szolgálat
Lekerekített téglalap: Lekerekített téglalap: Lekerekített téglalap:

1095 Budapest, Gát utca 6. Tel: 210 - 0323

Szeretettel köszöntöm honlapunk valamennyi látogatóját!

 

Intézményünk sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és általános iskolai nevelését, oktatását ellátó többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény.

A honlapunkon olvasható információkkal szeretnénk bemutatni sokrétű köznevelési feladatainkat, programjainkat, szolgáltatásainkat.

Intézményünk 1964 óta lát el gyógypedagógiai feladatokat.

A több, mint ötven év alatt feladatköre folyamatosan bővült. Napjainkban gyógypedagógiai módszertani központként működik.

Alapfeladatként sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott, autizmussal élő, valamint beszédfogyatékos) gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését-oktatását végzi, emellett utazó gyógypedagógiai hálózatot is működtet a többségi köznevelési intézményben integrált keretek között tanuló gyermekek részére.

Kiemelt feladatunk a gyermekek, tanulók egyénre szabott nevelése-oktatása, fejlesztése, képzése, ezért a nevelés-oktatás egész folyamatát a képességfejlesztés, a terápia, a habilitáció/rehabilitáció határozza meg.

Ehhez olyan légkört teremtünk, amelyben a gyerekek jól érzik magukat, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol a gyermekközpontú nevelési attitűd a jellemző.

Célunk, hogy (gyógy)pedagógiai tevékenységünk révén tanulóink az óvodás, iskolás éveket boldog, kiegyensúlyozott gyermekekként éljék meg.

Reméljük, hogy virtuális látogatóink közül mind többüket üdvözölhetjük majd személyesen is óvodánk, iskolánk falain belül, ahol megtapasztalhatják az intézmény barátságos hangulatát, kollégáink elhivatottságát, intézményünk harmonikus belső világát!

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”
/ Móricz Zsigmond/

 

Szeretettel várunk minden kedves látogatót!

  Kovács Beáta

   intézményvezető

Lekerekített téglalap:
Lekerekített téglalap:

HÍRFOLYAM:

placeholder for flash movie
Lekerekített téglalap: