Csiga csoport:

 

A csoportba azon óvodás életkorú gyermekek nyerhetnek felvételt, akik az autisztikus spektrumzavarba tartoznak (autizmus, gyermekkori autizmus, Asperger szindróma).

 

A csoportba az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és javaslata alapján tudjuk a gyermekeket fogadni.

 

A csoportban komplex gyógypedagógiai fejlesztés zajlik, melyet  gyógypedagógus végez. Munkáját nagyban segíti a csoportban dolgozó két gyógypedagógiai asszisztens, akik az esetlegesen szükséges gondozási feladatokon túl, a csoportban zajló foglalkozásoknál is lényeges szerepet töltenek be.

 

Az autizmus spektrumzavar jellegéből adódóan, a csoportban napirend használatával strukturáljuk a gyermekek számára az időt, valamint képek segítségével a teret is. Sérülésük figyelembe vétele következtében a csoportok jelzésértékűen díszítettek, kevés, a figyelmük elterelésére alkalmas dekorációt helyezünk el.

 

A fejlesztés a lehetőségekhez mérten az egyéni szükségletekhez igazodva csoportos, valamint egyéni foglalkozások formájában zajlik. A sérülés jellegéből adódóan kiemelt fejlesztési területként jelenik meg a kommunikáció, valamint a szocializáció.

 

Ezen felül a következő fejlesztési területekre helyezünk hangsúlyt: önkiszolgálásra nevelés, beszédfejlesztés és környezetismeret, ábrázolás-alakítás, babzsák-terápia, játékra nevelés, ének-zene.

 

A csoport gyerekei számára heti 4 alkalommal csoportos TSMT foglalkozás biztosított az óvoda tornatermében, TSMT terapeuta vezetésével.

 

Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szakvéleményük, vagy saját vizsgálatunk alapján úgy ítéljük meg, hogy logopédiai megsegítésre van szükségük, egyéni vagy kiscsoportos beszédfejlesztésben részesülnek.

 

Lehetőség van hetente egyszer zeneterápiára is járniuk a gyerekeknek, melyen a színes kotta módszerrel tanulnak.

 

A csoporttal rendszeresen kirándulunk, tanulmányi sétákat teszünk , színházba járunk, és az éppen aktuális érdeklődésnek, évszaknak és ünnepnek megfelelő programra megyünk — a lehetőségeinkhez mérten.

 

A csoport maximális gyermeklétszáma 10 fő, a gyermekek életkora 3 és 5 év között változik.

 

Tekintettel arra, hogy a hozzánk járó gyerekek egyező diagnózisuk ellenére is nagyon különbözőek, ezért a egyéni bánásmód elve kifejezetten hangsúlyos a csoportban.

 

Kiemelt jelentőséggel bír a szülőkkel történő együttműködés, hiszen csak így lehet igazán sikeres a gyermekek fejlesztése.

 

Sok éves szakmai tapasztalatunk nagy segítséget jelenthet a hozzánk kerülő gyermekek szüleinek, családtagjainak is, hiszen feladataink közé tartozik a szülők megsegítése is.

Csiga csoport