Maci csoport:

 

A csoportba azon óvodás életkorú gyermekek nyerhetnek felvételt, akiknek diagnosztizált vezető sérülése a pervazív fejlődési zavar (autizmus, gyermekkori autizmus, Asperger szindróma) körébe tartozik.

 

A felvételhez szükséges a gyermek sérülésének megállapítását tartalmazó Szakértői Bizottság hivatalos szakvéleménye, mely tartalmazza a diagnózist, az előírt fejlesztések típusát és mennyiségét, valamint a fejlesztést ellátó intézmény kijelölését.

 

A csoportban komplex gyógypedagógiai fejlesztés zajlik a tanév rendjéhez igazodóan. A fejlesztéseket gyógypedagógusok végzik, az oktató-nevelő munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

 

A fejlesztés a lehetőségekhez mérten az egyéni szükségletekhez igazodva csoportos, valamint egyéni foglalkozások formájában zajlik.

 

A sérülés jellegéből adódóan kiemelt fejlesztési területként jelenik meg a kommunikáció, valamint a szocializáció.

 

A csoport maximális gyermeklétszáma 8 fő, a gyermekek életkora 3 és 5 év között változik.

                    Maci csoport