Tátika csoport:

 

A csoportba a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján olyan gyerekeket fogadunk, akiknek ép intellektusuk mellett,  nyelvi fejlettségük jelentősen elmarad kortársaiktól. Többnyire az alábbi beszédproblémával kerülnek hozzánk gyermekek:

· Megkésett beszédfejlődés

· Szenzomotoros diszfázia

· Súlyosabb fokú beszédészlelési és beszédmegértési zavar

· Jelentősebb mértékű tanulási zavar, veszélyeztetettség (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia veszélyeztetettség)

 

A csoport összetétele:

· Maximum 12 fős kislétszámú csoport

· 4 – 7 éves korosztály

 

Fejlesztő foglalkozások rendszere:

Komplex prevenciós csoportos fejlesztés: Minden nap csoportos foglalkozás keretében  komplex prevenciós csoportos fejlesztés zajlik, melyet a csoport gyógypedagógusa vezet. A munkát a csoportban dolgozó gyógypedagógiai asszisztens segíti.

· A csoportos foglalkozások típusai a következők:

* Anyanyelv és környezetismeret

* Ábrázolás

* Ének – zene

* Mozgásnevelés

*  Számolás-mérés

*  Szocioemocionális-pedagógiai terápia

 

Iskolaelőkészítő foglalkozások: Csoportbontás keretében a nagycsoportos, iskolába készülő gyermekek számára diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia prevenciós foglalkozásokat biztosítunk, melyet a csoport logopédusa végez.

Mozgásfejlesztés (TSMT): Heti 2 alkalommal részesülnek a gyerekek mozgásterápiás fejlesztésben, Tervezett Szenzomotoros Tréningben, melyet mozgásterapeuta tervez és vezet.

Logopédiai terápia: Az Országos Beszédvizsgáló által meghatározott kötelező egyéni logopédiai terápiáit a csoport logopédusa végzi.

Kognitív fejlesztés: Az egyes részképességek fejlesztését a csoport gyógypedagógusa végzi egyéni foglalkozások keretében, melyet minden gyermek esetében heti kétszer biztosítunk.

Zeneterápia: Heti egyszer zeneterápiás foglalkozásokon való részvételre is lehetőség nyílik, mely sokat segít a beszédritmus fejlődésének kialakulásában.

 

A terápiás foglakozások során minden esetben figyelembe vesszük a szakértői véleményben javasoltakat, a szülők meglátásait, a gyermekek egyéni képességszintjét, személyiségét és minden esetben a sajátosságokhoz igazítjuk a segítségnyújtás módját, eszközeit, feltételeit, anyagát. Igyekszünk a gyermekek számára minél harmonikusabb, elfogadóbb, szeretetteljes környezetet biztosítani, ahol lehetőségük van személyiségük, képességeik maximális kibontakoztatására.

 

Óvodán belüli rendezvények: Az évszakok váltakozásai és az egyes ünnepkörök újabb és újabb lehetőséget hívnak életre, mely keretében belső ünnepségeket, rendezvényeket szervezünk. Ezekre a legtöbb esetben a szülőket is nagy szeretettel várjuk.

Külső tevékenységek: Óvodánk sok más intézménnyel szoros kapcsolatot ápol. Rendszeresen járunk színházba, szervezünk tanulmányi kirándulásokat, hogy az elsajátított ismeretek minél inkább élményszerűvé és valós megtapasztalássá válhassanak.

Szülőkkel való partnerség: véleményünk szerint a gyermekek életében a legnagyobb változást akkor érhetjük el, ha pedagógus és szülő harmonikus egyensúlyt hoz létre. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk a gyermek haladásának megvitatására, valamint hometréning keretében, irányt mutatva igyekszünk bevonni a szülői aktivitást is a fejlesztésbe, hogy együttes erővel hozhassuk létre a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakozását.

Tátika csoport